Miksi tämä kaava on liiketoiminnallesi tärkeä? Se kertoo osaltaan miten lämmönsiirtoprosessi todella toimii. Jos et mittaa asioita, et myöskään tiedä totuutta lämmönsiirtojärjestelmäsi toimivuudesta.

Lämmönsiirron tarkoituksena on siirtää energiaa paikasta A paikkaan B mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman pienin hukkahäviöin - oli sitten kyse lämmittämisestä tai jäähdyttämisestä. Jotta tekisimme sen mahdollisimman tehokkaasti (Q=energiavirta), kaikkien kaavan tekijöiden tulisi olla mahdollisimman suuria. Jos jokin näistä ei järjestelmässäsi ole kunnossa – häviät euroja joko hukkaenergiana tai lämmönsiirron huonona toimivuutena.

Häiriöt lämmönsiirtojärjestelmissä ovat usein huomaamattomia, mutta voivat maksaa huomattavasti!

Lämmitykseen ja jäähdytykseen käytettävän energian osuus on noin 40% kaikesta energian kulutuksesta. Suuren osuutensa vuoksi lämmönsiirtoon kohdistuu merkittäviä energiansäästö-tarpeita ja toiminnallisia tavoitteita. TPI Control on keskittynyt ratkaisemaan näitä ongelmia ja varmistamaan lämmönsiirtoprosessien parhaan mahdollisen toimivuuden ja elinkaaren.

Lämmönsiirron optimaalinen toimivuus

Lämmönsiirron optimaalinen toimivuus on edellytys sille että eri järjestelmissä (lämmön talteenotto, ilmanvaihto, jäähdytys/lämmitys, patteriverkostot, lauhdutus, yms.) päästään parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuuteen ja häiriöttömyyteen. Näin taataan myös rakennuksessa oleskeleville optimaaliset työ- tai käyttöolosuhteet.

Kun lämmönsiirto toimii optimaalisesti,

Säästät kustannuksissa sekä energiatehokkuuden että vähentyneiden laitteistokorjausten ja hälytyskäyntien muodossa.

Lisäät kiinteistöjesi ja laitostesi tuottavuutta parantuneiden työolosuhteiden, asiakastyytyväisyyden ja käyttö-/tuotanto-olosuhteiden ansiosta.

Yhdistämme teoriaa ja käytäntöä

Kun puhumme lämmönsiirron kokonaisuuden hallinnasta, tarkoitamme vahvaa teoriaosaamista, kykyä toimia laajasti käytännössä ja niiden edelleen kehittämistä.

Laaja osaamisemme ulottuu mm. kemian, LVI:n, termodynamiikan, korroosiotekniikan ja kylmätekniikan alueille. Olemme ylpeitä kehitys- ja tuotantoympäristöstämme. Meiltä löytyy omasta takaa laboratorio, lämmönsiirtonesteiden ja puhdistusaineiden tuotanto, kyky käsitellä ja kierrättää jäteglykolia jne., ympäristölupaa unohtamatta.

Paljon kehitystä tapahtuu myös tekemällä. Kentällä sekä tekniset asiantuntijat että asentajat kehittävät tuotteita ja palveluita eteenpäin tosielämän olosuhteissa.

Kumppanuusverkosto

TPI Control on verkostoitunut ja solminut kumppanuussopimuksia eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Kumppanuudet auttavat meitä jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja tuotteitamme markkinoiden toiveiden ja odotusten mukaisesti samalla, kun toimimme kumppaniemme konsulttina ja oman alamme asiantuntijana.