Lämmönsiirron toimivuus

Lämmönsiirtoprosessi on kokonaisuus, johon vaikuttaa monta osatekijää:

  • Painejärjestelmän tasapaino
  • Nesteen virtausmäärät
  • Nesteen ominaisuudet
  • Laitteiston mitoitus ja toimivuus
  • Lämmönsiirtopintojen puhtaus

Osatekijät ovat riippuvaisia toisistaan. Jos yksi osatekijä on pielessä, usein sen seurauksena ongelmia alkaa esiintyä myös muissa tekijöissä.

Suunnitelmallisuus

Jatkuvalla seurannalla ja ennakoivalla huollolla on suuri merkitys järjestelmien elinkaarelle ja toimivuudelle. Lämmönsiirron kunnossapitoa ohjaavien suureiden määrittäminen on välttämätöntä. Lämmönsiirtojärjestelmän optimoitu toiminta tuottaa jo lyhyessä ajassa huomattavia taloudellisia säästöjä - turvallisesti ja häiriöttömästi.

Lue lisää palveluistamme