TOIMINTAMALLIMME

Nykytilan selvitys

1. Mittaa ja
analysoi

Lähtötilanteen selvittämisessä on tärkeää valita oikeat suureet. Mittaustulosten analysoinnin perusteella tehdään johtopäätökset sopivien toimenpiteiden valitsemiseksi.

Tavoitteet ja toteutus

2. Suunnittele
ja kunnosta

Kunnostustoimenpiteet ja säädöt toteutetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon järjestelmän nykytila ja toimenpiteiden kiireellisyys. kunnostuksen lopputulos varmistetaan mittauksin.

Prosessin ylläpito

3. Ylläpidä ja
paranna

Laaditaan toimintamalli saavutettujen tulosten ja ohjearvojen ylläpitämiseksi.

TPI Control on asiantuntijapalveluyritys, joka tutkii ja analysoi lämmönsiirtoprosessien tilaa. Tutkimusten perusteella suunnittelemme ja toteutamme ratkaisuja, joiden avulla lämmönsiirtoprosessi ja sen kunnossapito toimii tehokkaammin. Hyötynä ovat energiatehokkuuden paraneminen ja kustannussäästöt.

Palvelumme

ikoni_talotekniikka.pngTalotekniikka

Lähtötilanteen selvitämme mittaamalla ja analysoimalla lämmönsiirtoprosessin tilan. Kunnostamme ja ylläpidämme lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien lämmönsiirtoprosesseja niiden maksimaalisen toiminnan takaamiseksi. Uusiin/saneerattaviin kohteisiin teemme järjestelmien käyttöönoton, jolla varmistetaan järjestelmien häiriötön toiminta ja pitkä elinkaari.

Lue lisää

ikoni_teollisuus.pngTeollisuus

Toimenpiteemme kohdistuvat teollisuusprosessien jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiin niiden käyttöönoton, ylläpidon ja kunnostusten yhteydessä. Kunnostamme ja ylläpidämme myös teollisuuslaitosten taloteknisiä järjestelmiä. 

Lue lisää

ikoni_kumppaniyhteistyo.pngKumppaniyhteistyö

Teemme tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa ja tarjoamme osaamistamme heidän käyttöönsä usealla tavalla. Osallistumme esimerkiksi tekniseen ongelmanratkaisuun, tarjoamme konsultointia/ koulutusta tai teemme nesteanalyysejä laboratoriossamme kumppanimme kanssa sovittavalla tavalla.

Lue lisää

Tuotteemme

TPI Control valmistaa huippulaatuisia nesteitä lämmönsiirron eri tarpeisiin: pesuaineita, pakkasnesteitä sekä passivointiaineita.

Tuotekehityksen tuloksena omat tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä, pitkäikäisiä, turvallisia käyttää ja soveltuvat vaihteleviin ilmasto-olosuhteisiimme. Laadun varmistamiseksi hyödynnämme tuotekehityksessä ja tuotannossa luotettavia raaka-aine toimittajia.

Nesteissä ylimääräisiä kemikaaleja käytetään harkiten ja mahdollisimman vähän. Nesteet ovat kuitenkin vain apuaineita lämmönsiirrossa. Kokonaisuuden toimivuuteen vaikuttaa myös moni muu asia. (Lämmönsiirtoneste = vesi ja pakkasneste).

Pesuaineet

Pesuainevalikoimamme on kehitetty ympäristöystävällisyys huomioon ottaen ja useimmat pesutuotteemme ovat biologisesti hajoavia. Valikoimistamme löytyy tehokkaat tuotteet lämmönsiirtojärjestelmien ja lämmönsiirtimien puhdistamiseen. Pesuaineet myös passivoivat metallipintoja.

Pakkasnesteet

Lämmönsiirtonesteemme ovat turvallisia, pitkäikäisiä, vaahtoamattomia ja ne suojaavat lämmönsiirtoverkostoa korroosiolta. Tuotteemme ovat helposti analysoitavissa, jolloin esimerkiksi pakkaskeston säätö voidaan niihin toteuttaa tapauskohtaisesti.

Olemme kehittäneet nesteitä erityisesti talotekniikan yleisesti mataliin lämpötilaolosuhteisiin. Kiintoainepitoisuus nesteissämme on alhainen, jolla minimoidaan esimerkiksi kiintoainevuodot, ilmakellojen ja pumppujen rikkoontumiset.

TPI Controlin oma laboratorio Pirkkalassa

Laboratoriossamme tutkitaan mm.

  • Nesteen ominaisuuksia lämmönsiirtäjänä ( cp , viskositeetti )
  • Analysoidaan nesteen epäpuhtaudet
  • Tutkitaan nesteen aggressiivisuutta ( liuenneet metallit, korroosio )
  • Selvitetään jätenesteen koostumus ( raskasmetallit )

Laboratoriossamme analysoidaan kuukausittain satoja sakka- ja nestenäytteitä sekä tehdään vauriokohteiden tutkimusta. Jotta voimme suunnitella oikeat korjaavat toimenpiteet, on heikentyneen toimivuuden syyt on selvitettävä kattavasti.

Käytössämme on nykyaikaisen vesilaboratorion peruskalusteet ja erikoislaitteet juuri tämän alan laboratoriotyöhön. Erikoistarpeisiin käytössämme on lisäksi laaja yhteistoimintaverkosto muiden mittauspalvelujen kanssa.

oma_laboratorio.jpg

 

 

TPI Controlin dokumentointi tukee asiakkaan laatujärjestelmää

Dokumentoimme kaiken tekemämme työn toimintaselostuksiin ja pöytäkirjoihin. Dokumentointi antaa kattavan selvityksen lähtötilanteen olosuhteista, puhdistusprosessista ja puhdistuksen jälkeisistä olosuhteista. Dokumentoinnin avulla asiakas voi itse varmistua kunnostustöiden lopputuloksesta ja sen mukanaan tuomista kustannussäästöistä.