Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme markkinoiden toiveiden ja odotusten mukaisesti yhteistyössä useiden eri kumppaneiden kanssa. Toimimme oman alamme asiantuntijoina ja kumppaneidemme konsultteina tavoitellen tilannetta jossa kaikki hyötyvät.

Verkostoitumisen arvo

TPI Control on asiantuntija omalla erityisalallaan. Olemme oppineet tiedostamaan ympäristössämme olevat kumppanit ja arvostamme yhteistyötä heidän kanssaan. Haluamme osaltamme olla edistämässä verkostoituneen toimintatavan laajenemista toimikentässämme ja pyrimme aktiivisesti keskusteluun yhteisten, asiakkaidemme hyötyjä lisäävien prosessien määrittelyä kumppaniemme kanssa. Uskomme vahvasti mitattavien tavoitteiden asettamiseen ja toimintaan faktoihin perustuvan mittaroinnin ja analyysien pohjalta.

Teknologian suuri muutos

Teknologian kehitys luo mahdollisuuksia vastata lisääntyviin vaatimuksiin. Uudet tavat tuottaa energiaa, energiahyötysuhteen maksimointi ja lisääntyvä automaation hyväksikäyttö ovat siitä esimerkkejä. Tuottaakseen luvatut hyödyt pitää nämä ratkaisut ottaa käyttöön, käyttää niitä oikein ja huoltaa niitä asianmukaisella tavalla. Käyttöönottoon, käyttöön ja huoltoon osallistuu useita eri toimijoita omalla panoksellaan. Paras lopputulos ja hyöty on mahdollista saavuttaa vain kun kaikki osapuolet toimivat yhteistyössä jakaen tietoa ja osaamista keskenään. Lyhyesti sanottuna alallamme on käynnissä suuri muutos ja toimintatavat tulevat muuttumaan.

Toimimme jo nyt useiden eri kumppanien kanssa tavoitteenamme asiakkaiden asettamien kokonaistavoitteiden saavuttaminen yhdessä, toteuttaen itse parasta mahdollista lämmönsiirron toimivuutta. Tekemistä ja haasteita riittää. Etsimme ja kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja ja toimintatapoja tehdäksemme työmme vielä paremmin. Tähän kehitykseen ja toimintaan haluamme löytää jatkuvasti lisää samanhenkisiä kumppaneita.

Etsimme siis aktiivisesti uusia kumppanuuksia sekä talotekniikan että teollisuuden lämmönsiirtojärjestelmien toimivuuden ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Yhdessä kumppaniemme kanssa pystymme tarjoamaan entistä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja eri tarpeisiin.

Jos tunnet yrityksesi tai edustamasi tahon olevan halukas vastaamaan tähän haasteeseen, ota meihin yhteyttä!

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja!


Toimitusjohtaja
Jorma Koskinen
puh. 040 550 6280
   

Yhteydenottolomake