Keskimäärin 7% kiinteistöjen lämmitysenergiasta kuluu hukkaan!

Lämmönsiirron toimivuutta parantamalla voidaan saavuttaa useassa tapauksessa 5-10% säästöt kiinteistön energiakustannuksissa. Toimivuuden parantaminen vähentää myös vikoja ja katkoksia, joista syntyy säästöjä esimerkiksi hälytyskäyntien vähentymisen ja käyttöolosuhteiden parantumisen kautta.

TPI Controlin toiminta perustuu mittaamiseen ja analysointiin. Niiden avulla löydetään häiriötekijät, jotka poistetaan kunnostustoimin ja varmistetaan jälkimittauksin. Jatkossa tilanne varmistetaan säännöllistä seurantaa ohjaavien suureiden avulla. Raportointimme on koko prosessin ajan selkeää ja konkreettista.

TPI Control Olosuhdeselvitys

ikoni_olosuhdeselvitys.pngSaat tarkkaa tietoa lämmönsiirtoprosessin toimivuudesta, kunnosta ja energiatehokkuudesta - sellaista tietoa, jota tarvitaan lämmönsiirron kokonaisvaltaiseen hallinnan suunnitteluun. Selvityksen avulla löydetään potentiaaliset energiansäästökohteet ja mahdolliset rakenteelliset virheet.

Lopputuloksena on raportti ja toimenpide-ehdotukset kunnostuksille sekä ylläpidolle kustannusten ja riskien minimoimiseksi.

TPI Control Kunnostus

ikoni_kunnostus.pngPerusteellinen ja huolellinen perehtyminen lämmönsiirtojärjestelmän tilaan takaa sen että valitsemme oikeat tavat huonosti toimivan järjestelmän kuntoon saattamiseksi.

TPI Control kunnostukseen sisältyvät mm. verkoston puhdistus, nestearvojen säätö, painejärjestelmän tasapainotus ja lämmönsiirron tasapainotus. Mikäli olosuhdeselvityksen yhteydessä on havaittu muihin osa-alueisiin (automaatio, kylmähuolto, laitteiden mitoitus ja kunto) liittyviä vikoja, keskustelevat asiantuntijamme yhdessä asiakkaamme ja muiden kiinteistöhuollon asiantuntijoiden kanssa tarvittavista lisätoimenpiteistä.

TPI Control Ylläpito

ikoni_yllapito.pngLämmönsiirron pitkäaikainen toimivuus vaatii säännöllistä ylläpitoa. Sitä toteutetaan seuraamalla prosessia ja sen toimivuutta asetettujen mittasuureiden avulla. Mittausten perusteella tehdään säännöllisesti tarvittavat säädöt, joilla saavutetaan parhaat hyödyt.

TPI Control Ylläpito perustuu verkostokohtaisten ylläpitoa ohjaavien suureiden määrittämiseen ja niiden säännölliseen tarkkailuun. Ylläpidon taajuus valitaan asiakkaan ja kohteen tarpeiden mukaisesti huomioiden sekä tekniset että taloudelliset kriteerit. Palvelutarjoamastamme löytyy ratkaisu sekä mittaamisen kautta toteutettavaan seurantaan, että mittaamisen ja säädöt yhdistävään ylläpitoon.

Kysy lisää, ota yhteys myyntitiimiimme

esa_ahonen.jpgAsiakaspalvelupäällikkö
Esa Ahonen
puh. 0400 731 424
arttu_laitinen.jpgAsiakkuusjohtaja
Arttu Laitinen
puh. 040 7511 333
ville-matti_niiranen.jpgAvainasiakaspäällikkö
Ville-Matti Niiranen
puh. 040 662 5226
juha_poutanen.jpgAsiakkuusjohtaja
Juha Poutanen
puh. 044 530 9018
avatar.jpgAsiakaspalvelupäällikkö
Raine Ranki
puh. 0400 747 820
 

Yhteydenottolomake