TPI Control är ett expertserviceföretag med inriktning på forskning och analysering av statusen för värmeöverföringsprocesser. Baserat på forskningen planerar och förverkligar vi lösningar med hjälp av vilka värmeöverföringsprocessen och underhållet fungerar effektivare. Läs mer

Vad är det som egentligen händer i rören?

Orenligheter, tryck- och flödesstörningar... I värmeöverföring kan effektförluster bero på flera olika orsaker. Detta oberoende av om det gäller husteknik eller industrisystem.

Läs mer

Energieffektiviteten i Citycons köpcentrum Iso Omena ökade

Citycon och TPI Control har förbättrat värmeöverföringsprestandan i köpcentret Iso Omena och ökat dess energieffektivitet med mycket goda resultat.

Läs mer

TPI Control på Motivas seminarium 5.9.2013

På Motivas seminarium berättade verkställande direktör Jorma Koskinen om vikten av mätning och uppföljning då man vill öka energieffektiviteten.

Läs mer

TPI Control använder 15 procent av sin omsättning till produktutveckling.

TPI Control har erfarenhet av fler än 2 000 byggnader och 7 000 värmeöverföringssystem.

TPI Control förverkligar årligen flera utvecklingsprojekt och forsknings- och examensarbeten.

I genomsnitt sju procent av värmeenergin går till spillo.

TPI Controls laboratorium undersöker och analyserar årligen fler än 2 500 prover.