puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

Ennakoiva ylläpito takaa lämmönsiirtojärjestelmän häiriöttömyyden

TPI Control Oy on kehittänyt prosessin, joka helpottaa kiinteistön lämmönsiirtojärjestelmän ylläpitotoimien ennakoitavuutta ja varmistaa sitä kautta järjestelmän häiriöttömyyden. Häiriöttömyys puolestaan varmistaa stabiilit olosuhteet myös sairaalan kaltaisessa kriittisessä ympäristössä.

TPI Control on asiantuntijapalveluja tuottava yritys, joka tutkii ja analysoi kiinteistöjen lämmönsiirtojärjestelmien kuntoa sekä suunnittelee ja toteuttaa tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja lämmönsiirtojärjestelmien tehokkaampaa toimintaa ja helpompaa kunnossapitoa varten. Palvelukokonaisuus on parantunut entisestään, koska ilmastointialan osaaja Aerator Oy siirtyi viime vuonna TPI Controlin omistukseen.

Kohti ennakoivaa ylläpitoa

Myyntijohtaja Arttu Laitinen toteaa, että yksi ajankohtaisista aiheista on lämmönsiirtojärjestelmien ylläpidon ennakoitavuus.

- Olemme kehittäneet prosessin, jonka avulla voidaan helpottaa kiinteistön lämmönsiirtojärjestelmän ylläpitotoimien ennakoitavuutta. Oikein ajoitetut ylläpitotoimet varmistavat järjestelmän häiriöttömän toiminnan. Häiriötön toiminta takaa miellyttävät, stabiilit olosuhteet kiinteistön kaikkiin osiin.

Laitisen mukaan yleinen ongelmia aiheuttava asia lämmönsiirtojärjestelmien ylläpidossa on järjestelmän monimutkaisuus. Se saattaa johtua esimerkiksi vuosien mittaan tehdyistä kiinteistön laajennuksista, joiden yhteydessä kiinteistöön on tuotu erilaista tekniikkaa. Ongelmaa pahentaa se, että lämmönsiirtojärjestelmän toiminnasta ja kiinteistön olosuhteista kertovat mittausjärjestelmät eivät välttämättä pysy muutoksissa mukana eli ylläpitotoimet perustuvat vajaaseen tai jopa virheelliseen tietoon.

- Teemme olosuhdeselvitykset ja selvitämme ongelmat. Teemme kunnostussuositukset ja niille kiireellisyysjärjestyksen. Teemme yhdessä paikallisen ylläpito-organisaation kanssa erilaisia seurantoja, joista saatavat tiedot ovat käytettävissä seuraavien muutostöiden suunnittelussa. Tavoitteena on aikaansaada hyvin toimiva lämmönsiirtojärjestelmä, jonka ylläpitotoimet ovat hyvin ennakoitavissa.

Myös ylläpito-organisaation osaamisessa saattaa olla ongelmia, kun ylläpidettävänä on eri aikoihin asennettua tekniikkaa. Laitinen painottaa, että TPI Controlin tavoitteena on tarjota erikoisosaamista paikallisen, päivittäisestä huollosta vastaavan huolto-organisaation tueksi. Ulkopuolelta tuleva erikoistieto otetaan yleensä hyvin vastaan, koska se helpottaa päivittäisten rutiinien hoitamista.

Myös energiaa säästyy

Laitinen korostaa, että lämmönsiirtojärjestelmän ja sen kunnossapidon hyvällä suunnitellulla on mahdollista saavuttaa myös merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa.

- Toteutimme vuosina 2012 - 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa projektin, jossa tarkastimme lämmöntalteenottojärjestelmien kunnon sekä suunnittelimme ja toteutimme tarvittavat toimenpiteet järjestelmien hyötysuhteen parantamiseksi. Toimenpiteillä saavutettiin vuositasolla noin 6000 megawattitunnin säästö energiankulutuksessa. Lisäksi hiilidioksipäästöt pienenivät huomattavasti. Projektin takaisinmaksuaika oli alle kaksi vuotta.

Ajankohtaista

#

Digitaaliset työkalut helpottavat sisäolosuhteiden kontrollointia

TPI Controlin olosuhdeselvitys tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvan kokonaiskuvan kiinteistön ilmanvaihto-, lämmitys- ja…
Lue lisää
#

Elias Jusslin TPI Controlin kaupalliseksi johtajaksi

Elias Jusslin on nimitetty TPI Controlin uudeksi kaupalliseksi johtajaksi 27.1.2020 alkaen.
Lue lisää
#

TPI Control Vantaan ja Aerator Keravan toimipisteet muuttavat saman katon alle

TPI Control kasvaa vauhdikkaasti ja muuttaa uusiin ja avarampiin tiloihin 10.1. alkaen.
Lue lisää

Lue, miten voimme auttaa

Ota yhteyttätpi@tpi.fi