puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

Miten innovaatiot muutetaan käytännön ratkaisuiksi?

Miten innovaatiot muutetaan käytännön ratkaisuiksi?

Innovaatiot syntyvät aina asiakkaan todellisesta ongelmasta – siten, että kentällä saadut oivallukset jalostuvat palveluiksi tai tuotteiksi.

Innovoivaan osaajajoukkoomme kuuluu niin insinöörejä, asentajia, kemian asiantuntijoita kuin palvelumallien kehittäjiäkin. Laajasta osaamisesta huolimatta ilman hyviä kumppaneita ja yhteistyöverkostoa tuloksekas tuotekehitys ja uusien palvelumallien tuottaminen olisi varsin haasteellista. Kehittämistyössä sovellamme prosessitekniikan, kemian, talouden ja ympäristöalan uusinta tietämystä käytännöllisten ratkaisujen luomiseksi.

Tuotekehityksessämme painotetaan tuotteiden ominaisuuksien mitattavuutta, jolloin voidaan taata niiden turvallisuus ja lämmönsiirtojärjestelmän häiriötön toiminta. Uusien tuotteiden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja perustuu tarkkaan tutkimustyöhön laboratoriossamme, jossa sovellamme kemian ja ympäristöalan uusinta tietämystä.

Tuotekehityksemme tavoitteita:

  • Pitkäikäisyys
  • Ympäristöystävällisyys
  • Turvallisuus
  • Mitattavuus
  • Tasainen laatu

Omia nesteitämme testataan mm. yhteistyössä usean teknillisen yliopiston kanssa. Lisäksi nesteitä testataan usein kenttätestauksin pitkäaikaisessakin käytössä ja oikeassa ympäristössä ennen markkinoille luovuttamista.

Uskomme että...

Etäkäyttöinen automaatio ja mittaaminen yleistyvät. Mittaustiedon tulkintaan tarvitaan monipuolista asiantuntemusta oikeiden toimenpiteiden suunnittelemiseksi. Parhaat tulokset saavutetaan useiden yhteistyössä useiden asiantuntijoiden kanssa toimivan kokonaisuuden puolesta.

Teknologian kehitys alalla etenee huimaa vauhtia tiedon digitalisoitumisen myötä. Tieto mahdollistaa mainittujen asiantuntijaverkostojen muodostumista, uusia palvelumalleja ja entistä tehokkaampaa toimintaa. Ongelmien ratkaisu vaatii edelleen fyysisiäkin toimenpiteitä. Ratkaisuun hyödynnetään asiantuntijaverkostoja ja reaaliaikaista tietoa sekä viestintää.

TPI Control on ollut aina aktiivinen tutkimisessa ja kehittämisessä asiakkaiden, kumppanien, eri oppilaitosten, muiden tutkimuslaitosten sekä rahoittajien kanssa. Tulemme jatkamaan tällä polulla tarkentaen visiotamme sekä tuottaen uusia innovatiivisia palveluratkaisuja ja tuoteinnovaatioita asiakkaillemme.

Ajankohtaista

#

Rakennusautomaation on perustuttava todellisuuteen

Toimivien sisäolosuhteiden perustana ovat oikein säädettyjen laitteiden ja rakennusautomaation välisen informaation luotettavuus. Jos…
Lue lisää
#

Joonas Anttila TPI Controlin operatiiviseksi johtajaksi

TPI Control on nimittänyt uudeksi operatiiviseksi johtajakseen Joonas Anttilan. Anttila (Joonas) tulee toimimaan toimitusjohtajan työparina.…
Lue lisää
#

Rekry: Huoltoasentaja taloteknisiin kunnossapitoprojekteihin

Haemme nyt kahta huoltoasentajaa vakituiseen kuukausipalkkaiseen työsuhteeseen, toista Pirkkalaan ja toista Vantaan Koivuhakaan.
Lue lisää

Lue, miten voimme auttaa

Ota yhteyttätpi@tpi.fi