puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

Ota kiinteistösi sisäolosuhteet, energiankäyttö ja elinkaari kontrolliin

TPI Control tekee näkymättömän näkyväksi kiinteistöjen sisäolosuhteiden hallinnassa.

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2017 -tutkimuksen mukaan rakennettu ympäristö muodostaa peräti 80 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta. Tulevaisuuden kehityksen kannalta yksi kiinteistöjen suurimmista ongelmista on kasvava korjausvelka, jonka arvioidaan olevan jo 30–50 miljardin euron luokkaa.

Korjausvelka johtaa jatkuviin kustannuksiin: rakennusten vaurioista, huonosta sisäilmastosta ja energianhukasta sekä ruuhkista ja yhteiskuntateknisten järjestelmien häiriöistä aiheutuu vuosittain arviolta noin 3,4 miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle.

”ROTI-tutkimuksen toimenpidesuosituksissa merkittävänä asiana pidettiin rakennusten elinkaarta vaivaavien laatuongelmien juurisyiden selvittämistä ja ratkaisemista”, TPI Controlin toimitusjohtaja Ari Korhola taustoittaa.

TPI Control tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja managereille uudenlaista kontrollia sisäolosuhteisiin, energiankulutukseen ja elinkaaren hallintaan. Yrityksellä on vahva ja monipuolinen teknistieteellinen osaaminen kiinteistöjen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä.

”Me teemme näkymätöntä näkyväksi kiinteistöissä. Tutkimme ja analysoimme kiinteistöjen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien tilaa. Paljastamme rakennusautomaation sekä todellisen toiminnan väliset informaatioaukot. Lopuksi mittaamme ja käännämme saadut tulokset syy-seuraussuhteiksi. Näin löydämme ongelmien juurisyyt ja pääsemme ratkomaan niitä systemaattisella toiminnallamme sekä ajoittamaan näiden järjestelmien ylläpito- ja uusimistoimet kokonaisuuden kannalta järkevimmällä tavalla”, Korhola valottaa.

Perinteisesti rakentamisessa kaiken oletetaan olevan kunnossa viimeistään 24 kuukauden takuuajan jälkeen, mutta tietyt haasteet tulevat esiin vasta pidemmällä aikavälillä. ”Kyse voi silloin olla esimerkiksi liiallisesta energiankulutuksesta tai epävakaista sisäolosuhteista. Talotekniset ratkaisut ovat tänä päivänä entistä monimutkaisempia. Ongelmat eivät ratkea yhden laitteen toimintaan puuttumalla vaan syvemmällä ymmärryksellä kokonaisuudesta”, Korhola tietää.

TPI Controlilta löytyy referenssit esimerkiksi 60 kiinteistön ja yhteensä 300 lämmöntalteenottolaitteen toiminnan analysoinnista ja kunnostamisesta, jolla on saavutettu yhteensä liki 8500 MWh:n energiansäästö vuositasolla. Yksittäisissä kohteissa energiansäästö on ollut jopa yhdeksän prosenttia.

”Me tuomme mielellämme tämän alueen vahvaa näkemystämme projekteihin aina suunnitteluvaiheesta lähtien. Tuloksena rakennusten elinkaari saadaan parempaan kontrolliin”, Korhola summaa.

”Ongelmat eivät ratkea yhden laitteen toimintaan puuttumalla vaan syvemmällä ymmärryksellä kokonaisuudesta.”


TPI Control laajensi osaamistaan viime vuonna ilmanvaihtojärjestelmistä tutun Aeratorin hankinnalla.

Ajankohtaista

#

Rakennusautomaation on perustuttava todellisuuteen

Toimivien sisäolosuhteiden perustana ovat oikein säädettyjen laitteiden ja rakennusautomaation välisen informaation luotettavuus. Jos…
Lue lisää
#

Joonas Anttila TPI Controlin operatiiviseksi johtajaksi

TPI Control on nimittänyt uudeksi operatiiviseksi johtajakseen Joonas Anttilan. Anttila (Joonas) tulee toimimaan toimitusjohtajan työparina.…
Lue lisää
#

Rekry: Huoltoasentaja taloteknisiin kunnossapitoprojekteihin

Haemme nyt kahta huoltoasentajaa vakituiseen kuukausipalkkaiseen työsuhteeseen, toista Pirkkalaan ja toista Vantaan Koivuhakaan.
Lue lisää

Lue, miten voimme auttaa

Ota yhteyttätpi@tpi.fi