puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

Teemme tutkimusta yhteistyössä TEKESin kanssa

TPI Control käyttää vuosittain 15 prosenttia liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tässä muutamia kehityshankkeitamme:

TEKES: Lämmönsiirtoprosessien ylläpito

TPI Control on valittu mukaan Tekesin Liideri-ohjelmaan kehittämään ja tuotteistamaan uusia palveluja ja laajentamaan toimintaa ulkomaille. Ohjelman tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa kehittämällä johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osaamista.

TPI Controlin projektin osatavoitteina on 1) määritellä ja saattaa loppuun käynnissä olevat tuotekehityshankkeet, 2) sovittaa talotekniikan palvelutarjoama Suomen ulkopuolisille markkinoille ja aloittaa sen myynnin suunnittelu, henkilösti ja 3) kehittää johtamista ja henkilöstön osaamista vastaamaan kasvutavoitteita.

Kumppaneina TPI Controllilla projektiin on valittu Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulun palvelukeskus Synergos sekä Finpro. Muita kumppaneita on tarkoitus ottaa mukaan projektin edetessä.

Tekes - Liideri-ohjelma

TEKES: Regenerointi

Patentti nestekiertoisen lämmönsiirtojärjestelmän puhdistamiseksi.
TPI Controlilla on patentti menetelmään ja laitteistoon, jolla saadaan lämmönsiirtojärjestelmä puhdistetuksi sen toimintaa keskeyttämättä nanopuhdistamisella. Innovaation myötä huoltotyö nopeutuu, ongelmajätettä syntyy vähemmän, eikä lämmitykseen tai jäähdytykseen tule katkosta. Innovaation avulla huoltotyö on mahdollista myös pakkaskaudella.

Artikkeli nanopuhdistamisesta Talotekniikka-lehdessä:

Talotekniikka_4_2012_artikkeli.pdf

TEKES: Lämmönsiirtopinnan puhtauden hallinta

Kunnossapidon kehitystyössä on ollut mukana TEKES, jonka avustuksella on kehitetty lämmönsiirron toiminnan mittaamista. Kunnossapitosuunnitelmaa ei tarvitse laatia arvion perusteella, vaan olosuhdemittauksien pohjalta ja kunkin asiakkaan tarpeisiin optimoituna. Kunnostustoimenpiteet sisältävät mm. lämmönsiirtopintojen puhdistuksia, lämmönsiirtonesteen säätöjä ja painejärjestelmien tasapainotuksia.


Muita kehityshankkeitamme:

  • Ilman ja hapen hallinta nestekierrossa
  • LVI pakkasneste (Tekes)
  • LPR –korroosiomittaus

Oletko kiinnostunut lukemaan tarkemmin, miten TPI Control muuttaa innovaatiot ja tutkimustulokset käytännön ratkaisuiksi? Lue lisää työstämme täällä.

Ajankohtaista

#

Rakennusautomaation on perustuttava todellisuuteen

Toimivien sisäolosuhteiden perustana ovat oikein säädettyjen laitteiden ja rakennusautomaation välisen informaation luotettavuus. Jos…
Lue lisää
#

Joonas Anttila TPI Controlin operatiiviseksi johtajaksi

TPI Control on nimittänyt uudeksi operatiiviseksi johtajakseen Joonas Anttilan. Anttila (Joonas) tulee toimimaan toimitusjohtajan työparina.…
Lue lisää
#

Rekry: Huoltoasentaja taloteknisiin kunnossapitoprojekteihin

Haemme nyt kahta huoltoasentajaa vakituiseen kuukausipalkkaiseen työsuhteeseen, toista Pirkkalaan ja toista Vantaan Koivuhakaan.
Lue lisää

Lue, miten voimme auttaa

Ota yhteyttätpi@tpi.fi