puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

TPI Control – Lämmönsiirron prosessiosaaja

TPI Control Oy on cleantech-alan asiantuntijapalveluyritys, joka tutkii, analysoi ja kontrolloi kiinteistöjen lämmityksen ja jäähdytyksen kuntoa. Tulosten perusteella toteutetaan ratkaisuja, joiden avulla lämmönsiirto ja kunnossapito toimivat tehokkaammin.

- Lämmönsiirron prosessit, varsinkin talotekniikassa, ovat meidän ydinosaamista. Tavoitteemme on, että olosuhteet pystytään varmistamaan kiinteistössä tarkoituksenmukaisiksi, TPI Control Oy:n asiakkuusjohtaja Arttu Laitinen toteaa ja jatkaa: - Kiinteistötekniikka tarvitsee ylläpitoa toimiakseen oikein. Me autamme kontrolloimaan lämpöä ja ilmanvaihtoa ennakoivasti. Aloitamme olosuhdeselvityksellä ja kunnostuksella, jonka jälkeen asiakas voi jättää lämmönsiirtoprosessit TPI:n kontrolloitavaksi yhteistyössä päivittäishuollon kanssa.

Toimenpidesuunnitelmalla kohti pitkän tähtäimen seurantaa

- Olen toiminut tällä alalla 10 vuotta. Suurimpia ongelmia on, että rakentamisen prosessi on rikki. Tänä päivänä rakentamisessa on erittäin vaikea saada lämmönsiirron osalta hyvää lopputulosta kerralla. Usein joudutaan paikkaamaan jälkeenpäin nk. ”valmiita” lopputuloksia, Laitinen kertoo.

- TPI Control on kehittänyt olemassa olevan kiinteistökannan avulla prosessin, jolla vanhemmat verkostot saatetaan siihen kuntoon, jossa niiden olisi alun perinkin pitänyt olla. Prosessilla saadaan sitä kautta tuotettua hyöty kiinteistöön. Lähes sama prosessi,mikä toimii nyt ylläpidossa, toimii myös uusissa kiinteistöjen käyttöönotoissa, Laitinen sanoo.

- Rakentamisen prosessissa pystymme varmistamaan sen, että lämmönsiirto toimii heti käyttöönoton ensimmäisestä päivästä lähtien. Tämä edellyttää, että tekijät sitoutuvat tekemään yhteistyötä. Me tuotamme lämmönsiirron ohjausarvot oikealla tavalla taloon ja tekniikkaan. Monesti rakentamisessa siiloutuneet rajapinnat aiheuttavat sen, ettei huolto pysty ylläpitämään takuuajan toimia. Tämä taas heijastuu lopulta kiinteistön sisäolosuhteisiin.

- Tiedon tuottaminen on yksi suurimpia TPI Controlin kykyjä, joilla osoitetaan, miten laitteita pitää jatkossa käyttää ja miten pitää toimia, että prosessi toimii oikein, Laitinen kiteyttää.

- TPI Controlin mukanaolo turvaa sen, että tunnistamme ongelmakohdat ajoissa. Tuomme lisäarvoa ennakoimalla ongelmakohdat jo suunnittelu- ja työmaavaiheessa. Näin talon valmistuttua ei ole ongelmia ratkottavana, vaan käyttäjä pääsee käyttämään tiloja tarkoituksenmukaisesti ja myös huolto pärjää siinä kokonaisuudessa, Laitinen määrittelee.

- Meidän näkökulma on, että haluamme heti alusta lähtien ajatella kiinteistön ja sen tekniikan koko käyttöikää, mieluummin 25 - 30 vuotta, jolloin myös päivittäishuolto pystyy toimimaan sen kanssa, olipa tekniikka miten monimutkaista tahansa.

Jo 2500 kiinteistöä, joiden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät TPI on laittanut kuntoon

-TPI Controlilla on laaja asiakaskunta. Olemme vieneet mallia mm. Citycon-kauppakeskuksiin. Cityconin prosessit ovat meidän ylläpidossa ja olemme myös päivittäishuollon tukena. Lisäksi meillä on saman prosessin läpikäyneenä kymmeniä Sampo Oyj:n kiinteistöjä.

Muista asiakkuuksista Laitinen mainitsee Helsingin kaupungin ja HUSin.

- Asiantuntijatiimimme vie kiinteistöjä kohti taloudellisempaa, ekologisempaa ja terveellisempää huomista. Hyvinvointia ja kestäviä tuloksia syntyy, kun lämmönhallintaa ja kiinteistötekniikkaa johdetaan kokonaisuutena, tutkitulla tiedolla, Arttu Laitinen linjaa.

Kasvava Cleantech-yhtiö TPI Control osti Aerator Oy:n ja kehittää hallinnointimalliaan

Viime vuonna TPI Control Oy osti Keravalla toimivan Aerator Oy:n koko osakekannan. Aerator Oy on ilmastointialan mittaus-, säätö- ja asennuspalveluja tarjoava yritys, joka on toiminut jo vuodesta 1984 lähtien. Yhtiöllä on vankka markkina-asema ja pitkäaikaiset asiakassuhteet pääkaupunkiseudulla. Aerator ja TPI Control toimivat samoilla liiketoiminta-alueilla. Kaupan tarkoituksena on tukea kasvua ja menestystä molemmille yhtiöille.

- Tarjoamme kokonaisvaltaista lämmönsiirtoprosessin järkeistämistä. Haastamme vanhat suunnittelun ja huollon toimintamallit. Kiinteistöjen omistajat, managerit, suunnittelijat ja käyttäjät saavat merkittäviä hyötyjä. Aerator täydentää meidän osaamista mm. prosessipuolella. Synergiaedut löytyvät yhteisestä cleantech-osaamisesta, jolloin molempien yhtiöiden ammattitaitoiset ja motivoituneet henkilöstöt voivat yhdessä toteuttaa yhä paremmat sisäolosuhteet suomalaisissa kiinteistöissä, TPI Control Oy:n asiakkuusjohtaja Arttu Laitinen sanoo.


Haastattelu on julkaistu ensimmäisen kerran Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2019.


Ajankohtaista

#

Rekry: IV mittaus- ja säätöasentaja Vantaalle

Haemme nyt ilmanvaihdon mittaus- ja säätötaitoista huoltoasentajaa vakituiseen kuukausipalkkaiseen työsuhteeseen Vantaan Koivuhakaan.
Lue lisää
#

Nopealla reagoinnilla voidaan ehkäistä vahingon syntyminen

Jos kiinteistön tekniikassa piilee ongelma, sen liian myöhäinen korjaaminen kostautuu niin käyttäjien olosuhteissa kuin omistajan…
Lue lisää
#

Digitaaliset työkalut helpottavat sisäolosuhteiden kontrollointia

TPI Controlin olosuhdeselvitys tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvan kokonaiskuvan kiinteistön ilmanvaihto-, lämmitys- ja…
Lue lisää

Lue, miten voimme auttaa

Ota yhteyttätpi@tpi.fi