puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

Caverion Suomi Oy - Lämmönsiirtojärjestelmien huollolla ja optimoinnilla säästöjä ja tyytyväisiä kiinteistöjen käyttäjiä

Caverion Suomi Oy:n hallinnoitavana on laaja kirjo eri ikäkausien kiinteistöjä, joiden tekniset järjestelmät ovat vaihtelevassa kunnossa. Teknisen manageroinnin tavoitteena on varmistaa, että olosuhteet pääosin toimistokäytössä olevien kiinteistöjen käyttäjille ovat mahdollisimman hyvät, ja että kiinteistöjen huolto on järkevää ja kustannustehokasta.

- Meillä oli haasteena kiinteistön suljettujen järjestelmien toiminnassa havaitut toistuvat toimintahäiriöt. Näistä johtuen olosuhteet kiinteistöissä eivät olleet käyttäjien kannalta toivotunlaiset, ja saimme palautetta sekä liian korkeista että matalista lämpötiloista, kertoo asiakkuuspäällikkö Jarmo Pulliainen Caverionilta.

Käyttäjien tyytymättömyyden lisäksi toimintahäiriöt aiheuttivat myös ylimääräisiä kustannuksia huolto- ja päivystyskäyntien muodossa. Caverionilla haluttiin saada järjestelmät hallintaan ja liikkeelle lähdettiin teettämällä lähtötilanneselvitys ja toimenpidesuunnitelma TPI Controlin kanssa.

- TPI oli minulle tuttu jo edellisen työpaikan kautta, joten oli luontevaa lähteä rakentamaan lämmönsiirron hallinnan kokonaisuutta heidän kanssaan. Omalla vastuualueellani on 10 kiinteistöä Helsingin Kampin alueella, mutta TPI toimii kumppaninamme myös useissa muissa hallinnoimissamme kiinteistöissä.

Selkeällä toimenpidesuunnitelmalla kohti pitkän tähtäimen seurantaa

Pulliainen kiittää TPI:n aktiivisuutta, jonka tuoma lisäarvo on ollut tuntuva.

- He osasivat kartoituskäynneillään kaivaa esille oikeat asiat ja siltä pohjalta tehdä meille selkeän esityksen siitä, mitä pitäisi tehdä. Kun vielä kustannuspuolikin oli järkevä ja muiden hyötyjen lisäksi myös konkreettisia säästöjä odotettavissa, oli yhteistyöhön helppo lähteä.

Yhteisesti hyväksytyn toimenpidesuunnitelman perusteella lähdettiin korjaamaan ja optimoimaan lämmönsiirtojärjestelmän toimintaa. Verkostoihin tehtiin muun muassa kokonaisvaltainen huuhtelu ja puhdistus sekä määriteltiin paisuntajärjestelmille toimivammat raja-arvot.

- Yhteistyö sujui hyvin kaikilla tasoilla. Meiltä oli mukana vähintään huoltomies, joka vastaa kiinteistön päivittäisestä ylläpidosta. TPI:n puolelta osallistuivat tekninen asiantuntija ja käytännön toimenpiteistä vastannut teknikko sekä tietysti asiakasvastuullinen myyjä.

Caverionilla asiakkaiden kiinteistöt halutaan pitää hyvässä kunnossa. Sen turvaamiseksi on TPI:n kanssa luotu jatkuvan seurannan ja raportoinnin malli, jonka avulla varmistetaan lämmonsiirtojärjestelmän stabiilius pitkällä tähtäimellä.

- Näin vältymme turhilta kunnostusinvestoinneilta ja voimme todentaa, että tehdyt toimenpiteet ovat olleet hyödyllisiä. Meillä on myös raporttien avulla hyvä näkymä tulevaisuuteen. Lisäksi TPI ilmoittaa meille mahdollisista toimintahäiriöistä, jotka päästään sitten korjaamaan mahdollisimman ajoissa. Akuuteissa tilanteissa huoltomiehet voivat olla suoraan yhteydessä TPI:n asiantuntijoihin, mikä säästää aikaa ja helpottaa tilanteiden nopeaa ratkaisua, Pulliainen perustelee.

Säästöjä, selkeyttä ja tyytyväisiä käyttäjiä

Jarmo Pulliaisen arvion mukaan asiakkaiden tyytyväisyys tilojen olosuhteisiin on parantunut järjestelmien kunnostuksen myötä, ja samalla yhteydenotot huollon puolelle vähentyneet.

- Myös tilojen käyttöaste on kasvanut. Uskon, että puskaradio toimii tehokkaasti ja vaikkei teknisten järjestelmien toimivuus tietenkään ole ainoa käytttäjien tyytyväisyyteen vaikuttava seikka, on sillä varmasti arvonsa, että olosuhteet ovat kohdillaan.

Vähentyneiden huoltokäyntien lisäksi kertyy myös ihan suoraa, mitattavaa energiansäästöä, kun järjestelmien toiminta-ajat ja -rajat ovat linjassa.

Sujuva ja avoin yhteistyö sekä TPI:n osaaminen saavat Pulliaselta kiitosta:

- Yhteydenottokynnys on matala ja heitä on helppo lähestyä. TPI:llä on teknisesti taitavia kavereita, jotka osaavat esittää asian minulle selkeästi ja ymmärrettävästi. Selkeän raportointityylin ansiosta pääsee toisaalta yhdellä silmäyksellä kiinni siihen, missä mennään, mutta tarvittaessa pääsee myös pureutumaan hyvinkin tarkkaan dataan. Näiden avulla asiat on helppo esittää edelleen kiinteistön omistajalle.

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Laajat palvelut kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuonna 2015 Caverionin liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa. Toimintaa Caverionilla on 12 Euroopan maassa ja sen palveluksessa työskentelee yhteensä noin 17 400 työntekijää.

www.caverion.fi

Lisää asiakastarinoita

Citycon – Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien jatkuva seuranta luo varmuutta ja auttaa optimoimaan huoltotoimenpiteet

Citycon – Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien jatkuva seuranta luo varmuutta ja auttaa optimoimaan huoltotoimenpiteet
Lue koko tarina

Tamro – Säännölliset kontrollikäynnit osana elinkaariajattelua

Tamro – Säännölliset kontrollikäynnit osana elinkaariajattelua
Lue koko tarina

Sponda - TPI Controlin palvelut varmistavat nopean reagoinnin ilmanvaihto-ongelmiin

Sponda - TPI Controlin palvelut varmistavat nopean reagoinnin ilmanvaihto-ongelmiin
Lue koko tarina

Lue, miten voimme auttaa