puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

HUS-Kiinteistöt – Energiatehokkuutta ja vakautta lämmön talteenottojärjestelmän kunnostuksella

TPI Control auttaa HUS-Kiinteistöjä luomaan ja ylläpitämään optimaaliset, vakaat sisäilmaolosuhteet sekä tukee energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa.

HUS-Kiinteistöt vastaa kaikkiaan 20 sairaalan kiinteistöjen ylläpidosta sekä rakentamisesta. Hoidettavaa pinta-alaa on yhteensä yli miljoona neliömetriä. Toiminnassa kriittistä on palveluiden laatu ja häiriöttömyys.

- Sisäilman laatu on aseptiikan kannalta olennaista ja korostuu erityisesti leikkaussaleissa. Leikkauksiakin tehdään ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä, joten asioiden pitää sujua ihan koko ajan, painottaa HUS-Kiinteistöjen tekninen isännöitsijä Erkki Tulokas.

Tulokas kuvailee talotekniikkaa ja ilmanvaihtoa sairaalarakennuksen keuhkoina, jonka yksi olennainen osa on lämmön talteenotto.

- Meillä LTO-järjestelmää ei ole rakennettu vain lisäherkuksi vaan on lähdetty siitä, että näissä mittasuhteissa se on olennainen osa kokonaisuutta, jonka pitää toimia. Erityisesti kovilla pakkasilla LTO-järjestelmällä on merkittävä osuus rakennuksen lämmittämisessä.

Aikoinaan energia-alalta HUS:iin siirtyneellä Tulokkaalla on selkeä näkemys säästöpotentiaalista:

- Ilmanvaihdon tarvitsema lämpö on arviolta puolet rakennuksen lämmöntarpeesta. Lämmön talteenotto on tavallaan paikallista energiantuotantoa ja kriittistä on, että se saadaan talteen juuri kuluvalla hetkellä, sillä säästöprosessi on jatkuva. Sairaalaympäristössä tietysti toinen kriittinen tekijä on hygienia: lämpö pitää saada talteen epäsuorasti, jottei tule kontaminaatiota.

LTO-järjestelmän remontilla mitattavaa hyötyä

HUS-Kiinteistöjen yhteistyö TPI Controlin kanssa käynnistyi Kätilöopiston sairaalan lämmönsiirtojärjestelmän tilan arvioinnilla eli TPI:n tekemällä olosuhdeselvityksellä. Siitä syntyneen raportin perusteella kunnostettiin kaksi LTO-verkostoa. Verkostot pestiin, nesteet vaihdettiin, painejärjestelmä ja lämmönsiirron virtaamat tasapainotettiin sekä vaihdettiin muun muassa paisunta-astia ja varoventtiili. Erkki Tulokkaan mukaan pilotti oli onnistunut, ja kunnostustyön kannattavuus paljastui nopeasti.

- Sairaalassa ilmamäärien pitää olla suunnitellut eikä niistä voi tinkiä, siksi lämmön talteenoton merkitys korostuu. Toteutuksessa on paljon pieniä yksityiskohtia, jotka vaikuttavat järjestelmän kokonaistehokkuuteen ja luotettavuuteen, esimerkiksi lämmönsiirtonesteen seossuhteet, joilla varmistetaan pakkasenkestävyys ja ennaltaehkäistään korroosiota.

Kätilöopiston jälkeen vastaava prosessi on toteutettu myös Töölön sairaalassa, Iho- ja allergiasairaalassa sekä nyt viimeisimpänä Kirurgisessa sairaalassa. Tulokas kiittää TPI:n asiantuntijoiden osaamista, asiakaspalvelua, siistiä työnjälkeä sekä kattavaa raportointia.

- On tärkeää, että kumppani, joka osoittaa suuntaa, katsoo kokonaisuutta sekä energiatehokkuuden että toiminnan vaatimusten näkökulmasta: laitteiston mitoituksesta vakauteen. TPI:stä olemme saaneet hyvän kumppanin, jonka osaaminen näkyy palvelun tuotteistamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä.

Lämmönsiirtojärjestelmän kunnostuksessa investoinnin takaisin maksuaika on Erkki Tulokkaan mukaan varsin lyhyt ja modernin rakennusautomaation avulla saatu hyöty on helposti todennettavissa reaaliaikaisesti. Kokonaissäästö HUS:issa nousee jopa 6 000 MWh:iin vuodessa, mikä on noin 3 % HUS:in lämmitysenergiasta. Takaisinmaksuaika projektille on alle kaksi vuotta.

- On mahtavaa, kun on saanut olla mukana tässä tehokkuuskampanjassa, jossa olemme onnistuneet hyvin. Sekä huollon porukan että kumppanien työ ja motivaatio on ollut huikeaa. Nyt on saatu paikat kuntoon ja prosessit toimivat, Tulokas summaa.

HUS-Kiinteistöt Oy on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS–kuntayhtymä) kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa ja ostaa omistajansa tarpeiden mukaisia erikoisosaamista vaativia palveluita. Kiinteistöpalvelut vastaa HUS kuntayhtymän sairaalakiinteistöjen ylläpidosta sekä rakentamisesta.

http://hus-kiinteistot.fi

Lisää asiakastarinoita

Citycon – Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien jatkuva seuranta luo varmuutta ja auttaa optimoimaan huoltotoimenpiteet

Citycon – Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien jatkuva seuranta luo varmuutta ja auttaa optimoimaan huoltotoimenpiteet
Lue koko tarina

Tamro – Säännölliset kontrollikäynnit osana elinkaariajattelua

Tamro – Säännölliset kontrollikäynnit osana elinkaariajattelua
Lue koko tarina

Sponda - TPI Controlin palvelut varmistavat nopean reagoinnin ilmanvaihto-ongelmiin

Sponda - TPI Controlin palvelut varmistavat nopean reagoinnin ilmanvaihto-ongelmiin
Lue koko tarina

Lue, miten voimme auttaa