puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

Sampo – Lämmönsiirtolaitteistojen ylläpidolla säästöjä ja tyytyväisiä vuokralaisia

Sammon tavoitteena on tarjota vuokralaisille hyvät olosuhteet ja pyrkiä koko ajan vähentämään energiankulutusta. Kokonaisvastuu lämmönsiirtojärjestelmän kunnosta on ulkoistettu TPI Controlille.

Järvenpään Asemakadun kiinteistössä on laaja kirjo vuokralaisia hotellista terveyspalveluihin ja pieniin erikoisliikkeisiin. Kiinteistön lämmönsiirtojärjestelmässä oli ollut ongelmia: käyttövesivuotoja ja muita korroosio-ongelmia sekä haasteita lämmön tasapainotuksessa.

- Kiinteistössä oli tehty iso energiansäästöprojekti, mutta se keskittyi lähinnä ilmanvaihtoon ja lämmönsiirtoprosessi jäi selkeäksi aukoksi. Kuitenkin lämmityksen tasapaino on sekä vuokralaistyytyväisyyden että energiatehokkuuden kannalta erittäin tärkeä tekijä, ja siksi siihen haluttiin panostaa, kertoo Sammon kiinteistöpäällikkö Jukka Teerimäki.

Olosuhdeselvityksestä käytännön toimenpiteisiin

Asiantuntijakumppaniksi valittiin TPI Control. Yhteistyö käynnistyi TPI:n toteuttamalla olosuhdeselvityksellä, jonka pohjalta Sammolle laadittiin suositus tarvittavista toimenpiteistä lämmönsiirtoprosessin tehostamiseksi ja havaittujen ongelmien korjaamiseksi.

- Saimme kattavan raportin järjestelmän nykytilasta sekä yksinkertaisen liikennevalotyyppisen kuvauksen siitä, mitkä osa-alueet olivat kriittisimpiä laittaa kuntoon heti, mitkä pitää tehdä jollakin aikavälillä ja mitkä toimivat hyvin, Teerimäki kuvailee.

Lämmönsiirtojärjestelmässä havaittiin joitakin rakenteellisia, putkimuutostöitä vaativia puutteita. Yksi ongelma oli paisunta-astioiden esipaineettomuus ja siitä aiheutuva ilman kertyminen verkostoon. Verkoston hyötysuhteessa oli parantamisen varaa ja lisäksi löytyi erilaisia pienempiä vikoja, kuten venttiilivuotoja.

- Verkostossa oli esimerkiksi väärin sijoitettu, verkoston kokoon nähden liian pieni paisunta-astia. Se aiheuttaa äkillisiä paineenvaihteluita, jotka vaurioittavat verkoston liitoksia. TPI:n johdolla saatiin verkoston rakenne ja nesteet asialliseen kuntoon.

Tarkistettavista ja korjattavista kohteista käytännön toteutuksen kannalta haasteellisin oli patteriventtiilien tarkistus ja patteriverkoston lämmönsiirron tasapainotus.

- Koska kiinteistössä toimii muun muassa hotelli, oli tässä erityinen haaste pystyä organisoimaan tarkistukset niin, etteivät ne häiritse asiakkaita. Tässä onnistuttiin hyvin, sillä mitään huomautuksia ei ole tullut, vaikka kaikissa huoneissa jouduttiin käymään kahdesti, Teerimäki kiittää.

Pitkäjänteistä kumppanuutta jo 40 kiinteistössä

Sammon yhteistyö TPI:n kanssa on laajentunut, ja kattaa tällä hetkellä noin 40 kiinteistöä.

- Meille tärkeää on pitkäaikainen kumppanuus osaavan asiantuntijan kanssa. Ei riitä, että laitetaan paikat kerran kuntoon – käyttökustannusten kurissa pysymisen ja vuokralaisten tyytyväisyyden turvaamiseksi ne on myös pidettävä kunnossa. Tähtäämme siihen, että verkoston käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, sillä kattavat peruskorjaukset tulevat lopulta huomattavasti kalliimmaksi, Teerimäki painottaa.

Säännöllisillä ylläpitokäynneillä TPI tarkistaa järjestelmän kunnon ja toiminnan sekä varmistaa, että nesteen hyötysuhde pysyy optimaalisena, jolloin lämpöä saadaan talteen mahdollisimman paljon. Lisäksi TPI:n asiantuntijoilta saadaan tarpeen vaatiessa konsultaatiota ongelmien selvittämiseen.

- Kiinteistöissä on nykyään niin paljon tekniikkaa ja automatiikkaa, etteivät huoltomiehet mitenkään pysty olemaan joka alan erikoisasiantuntijoita. Nyt meillä on luotettava kumppani, johon huoltomiehet ja managerit voivat aina tarvittaessa olla yhteydessä.

Kokonaisvaltaista näkemystä

Teerimäki korostaa, että monet lämmönsiirtojärjestelmän ongelmat eivät näy päivittäisessä tekemisessä ennen kuin ongelma on päässyt pahaksi ja tulee esimerkiksi jokin vuoto.

- Huoltomiehet pystyvät ainoastaan katsomaan, että järjestelmä toimii ja pumput pyörivät, mutta eivät voi nähdä, onko järjestelmässä ilmaa tai ovatko nesteet kunnossa tai onko hyötysuhde 10 vai 70 %. Nyt saamme säännöllisesti asiantuntijan arvion sekä lämmönsiirto- että jäähdytysjärjestelmän tilasta ja suositukset tarvittavista toimenpiteistä.

Teerimäki on kaikin puolin tyytyväinen yhteistyöhön TPI:n kanssa. Asiantuntemuksen lisäksi hän kiittää mutkatonta ja nopeaa palvelua.

- Aivan kuten meilläkin, myös TPI:llä on matala organisaatio, siksi yhteistyö on helppoa ja päätöksiä saadaan tehtyä nopeasti. Kysymyksiin vastataan vuorokauden sisällä, ja TPI:n ote on hyvin kokonaisvaltainen: ei välitetä vain omasta osuudesta vaan katsotaan kokonaisuutta, mikä auttaa meitä pitämään kiinteistöjämme mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Lisää asiakastarinoita

Citycon – Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien jatkuva seuranta luo varmuutta ja auttaa optimoimaan huoltotoimenpiteet

Citycon – Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien jatkuva seuranta luo varmuutta ja auttaa optimoimaan huoltotoimenpiteet
Lue koko tarina

Tamro – Säännölliset kontrollikäynnit osana elinkaariajattelua

Tamro – Säännölliset kontrollikäynnit osana elinkaariajattelua
Lue koko tarina

Sponda - TPI Controlin palvelut varmistavat nopean reagoinnin ilmanvaihto-ongelmiin

Sponda - TPI Controlin palvelut varmistavat nopean reagoinnin ilmanvaihto-ongelmiin
Lue koko tarina

Lue, miten voimme auttaa