puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

Tukku Heino - Tasapainotetut järjestelmät

Kiinnostus elinkaaripalveluihin

Tukku Heinon kiinteistöpäällikkö Rainer Rönnberg on jo pitkään ollut kiinnostunut talotekniikan elinkaaripalveluista. Kiinteistöpalveluiden sektori on tunnetusti laaja ja hankalasti hallittava paletti. Tarjoajia löytyy alalta runsaasti. Sen sijaan kumppaneita, jotka osaisivat yhdistää tutkimus- ja kunnostuspalvelut, on harvemmassa. Haastattelimme lyhyesti Rainer Rönnbergiä TPI:n kontrollipalveluista:

  • Miten kuvailisitte lähtötilannetta?
  • Olimme kartoittaneen tarvetta tarkastella kiinteistöjemme järjestelmien tilaa jo etukäteen. Tarpeita löytyi.
  • Haluatteko nostaa jotain erityisesti?
  • Halusimme selvittää glykolijärjestelmien kuntoa, lämmöntalteenottoa ja niiden todellista tilaa.

Raportointimme sisältää mittaus- ja säätödatan lisäksi aina henkilökohtaisen ohjeistuksen.

Muutosehdotuksia toiminnallisuuteen

Espoon pääkonttorin, Sörnäisen, Koivuhaan pikatukkujen sekä W&T Avia -kiinteistön lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät on selvitetty ja kunnostettu TPI:n toimesta. Kaikkien kiinteistöjen kohdalla kiinnitettiin huomiota järjestelmien optimaaliseen toiminnallisuuteen. Verkoston puhdistuksen, nesteen säädön ja painejärjestelmien tasapainotuksen lisäksi mallinnettiin toimintakaavioiden avulla myös rakenteellisia muutosehdotuksia.

Teknisen asiantuntijan Kimmo Mikkolan mukaan muutosehdotuksiin päädytään yllättävän usein. Olosuhdeselvityksen ohella havainnoidaan mm. suunnitelmista poikkeavia IV-koneiden putkituksia, 3-tievienttiilejä, paine-astioita ja näin ollen virheellisiä automaatioarvoja. Seuraus tästä kaikesta on, että laitteet eivät toimi synkronoidusti keskenään. Pelkästään yhden järjestelmän uudelleenmitoitus- sekä säätötyöt tuovat jatkossa mittavia energiasäästöjä vuositasolla.

  • Miten tästä eteenpäin?
  • Järjestelmät ovat nyt kontrollin alla. Voin luottaa, että niin jäähdytys- kuin lämmitysjärjestelmät tarkastetaan, kunnostetaan ja raportoidaan sopimuksen mukaisesti kerran vuodessa.

Lisää asiakastarinoita

#

Hyvinkään kaupunki - Tasaisempaa lämpöä asiantuntijoiden avulla

Hyvinkään kaupunki - Tasaisempaa lämpöä asiantuntijoiden avulla
Lue koko tarina
#

Kouvolan kaupunki - Palvelut parantavat asumisterveyttä

Kouvolan kaupunki - Palvelut parantavat asumisterveyttä
Lue koko tarina
#

HUS-Kiinteistöt – Energiatehokkuutta ja vakautta lämmön talteenottojärjestelmän kunnostuksella

HUS-Kiinteistöt – Energiatehokkuutta ja vakautta lämmön talteenottojärjestelmän kunnostuksella
Lue koko tarina

Lue, miten voimme auttaa