puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

Kesä on paras aika kiinteistön olosuhdeselvitykselle!

Jos jäähdytys ja lämmitys eivät toimi kuten pitäisi, tilankäyttäjät ovat tyytymättömiä ja hukkaenergian aiheuttamat kulut kasvavat. Suomen sään ääriolosuhteissa kiinteistöjen lämmönsiirtoverkoston puutteet ja toimintaongelmat usein paljastuvat. Reagoimalla nyt, varmistat kiinteistön taloudellisuuden ja tilankäyttäjien tyytyväisyyden pitkälle tulevaisuuteen.

Selvitys lähtee liikkeelle tilankäyttäjien viimeaikaisista kokemuksista kiinteistön olosuhteista.

Milloin kiinteistön olosuhdeselvitystä tarvitaan?

Tilankäyttäjien tyytymättömyys on ensimmäinen merkki

Selvityksen aluksi analysoimme tilankäyttäjien viimeaikaisia kokemuksia kiinteistön olosuhteista. Usein esiin nousevat ilmanlaatuun liittyvät asiat, liian viileät tai lämpimät sisäolosuhteet, vedon tunne sekä yleinen viihtyvyys ja toiminnallisuus.

Säädämme nestekiertoiset järjestelmät (vesi ja glykoli) sekä tarvittaessa puhdistamme ne ja vaihdamme nesteet olosuhdeselvityksessä paljastuneiden puutteiden mukaisesti.

Mitä olosuhdeselvityksessä tehdään?

Koko lämmönsäätelyverkosto kuntoon tutkitun tiedon avulla

Tutkimme kiinteistön lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien todellisen tilan. Analysoimme, kuinka kokonaisuus toimii. Paljastamme myös informaatiokatkokset rakennusautomaation sekä todellisen toiminnan välillä.

Kerran vuodessa toteutettava kontrollikäynti sisältää lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon ylläpito- ja säätöpalvelua.

Mitä olosuhdeselvityksestä jää käteen?

Kaikki tieto yhdessä paikassa

Kirjallisessa selvityksessä havainnoimme selkeillä liikennevalotaulukoilla laboratorioanalyysit, verkostojen tilan, ilmanvaihdon riittävyyden sekä järjestelmän kokonaistoimivuuden arvioinnin. Selvityksen perusteella tuotamme täsmälliseen tietoon perustuvan toimenpide-ehdotuksen PTS:ään, laskennallisen vaikutuksen energia- ja ympäristötehokkuuteen sekä yleiseen toiminnallisuuteen.

Kiinnostuitko?

Lisätietoa saat soittamalla

020 7598 200

Olosuhdeselvitys on helppo keino varmistaa tilankäyttäjien viihtyvyys

TPI Controlin tuotannon esimies ja tekninen asiantuntija Topi Malm kertoo, missä vaiheessa olosuhdeselvitys kannattaa tehdä ja mitä hyötyä kiinteistön kattavalla ja ajantasaisella dokumentoinnilla on.

Lue blogi

Olosuhdeselvitys on helppo keino varmistaa tilankäyttäjien viihtyvyys

Hyvinvoivan kiinteistön kuusi hyötyä

Asiantuntijuutemme tekee kiinteistöjen ylläpidosta hallitumpaa, taloudellisempaa ja ekologisempaa.

Kustannustehokkuus

Toimivuus

Ennakoitavuus

PARANNAMME TILANKÄYTTÄJIEN TYYTYVÄISYYTTÄ

VÄHENNÄMME HIILIJALANJÄLKEÄSI

YLLÄPIDÄMME KIINTEISTÖN ARVOA

Lue, miten voimme auttaa