puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

Palvelut

Kiinteistön ylläpidon kontrollointi lisää hyvinvointia

Ihanteelliset sisäolosuhteet ovat yllättävän monen tekijän summa. Me tunnistamme kiinteistösi ongelmat, kartoitamme tilanteen ja suoritamme tarvittavat kunnostustoimet. Kun kaikki on kunnossa, autamme pitämään sisäolosuhteet kontrollissa. Avullamme kiinteistö ja sen käyttäjät voivat hyvin.

LÄMMITYS – JÄÄHDYTYS – ILMANVAIHTO

Prosessien analysointi, kunnostus ja kontrollointi.

TPI Controlin avulla kiinteistösi toimii taloudellisesti, ekologisesti ja terveellisesti.

Kuinka lämmönhallintaa ja kiinteistötekniikkaa kontrolloidaan?

Ennakointi kannattaa

Kiinteistötekniikka tarvitsee ylläpitoa toimiakseen oikein. Me autamme kontrolloimaan lämpöä ja ilmanvaihtoa ennakoivasti. Aloitamme olosuhdeselvityksellä ja kunnostuksella, jonka jälkeen voit jättää lämmönsiirtoprosessit TPI:n kontrolloitavaksi.

Selvitys lähtee liikkeelle tilankäyttäjien viimeaikaisista kokemuksista ja kiinteistön olosuhteista.

Olosuhdeselvitys

Selvitys lähtee liikkeelle tilankäyttäjien viimeaikaisista kokemuksista kiinteistön olosuhteista. Näitä ovat ilman laatuun liittyvät asiat sekä liian viileät tai lämpimät sisäolosuhteet, vedon tunne sekä yleinen viihtyvyys ja toiminnallisuus. Tämän jälkeen tutkimme kiinteistöjen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien todellisen tilan. Analysoimme, kuinka kokonaisuus toimii. Paljastamme myös rakennusautomaation sekä todellisen toiminnan väliset informaatioaukot.

Kirjallinen selvityksemme sisältää liikennevalotaulukoin havainnoituina laboratorioanalyysit, verkostojen tilan, ilmanvaihdon riittävyyden sekä järjestelmän kokonaistoiminnallisuuden arvioinnin. Selvityksen perusteella tuotamme täsmälliseen tietoon perustuvan toimenpide-ehdotuksen PTS:ään, laskennallisen vaikutuksen energia- ja ympäristötehokkuuteen sekä yleiseen toiminnallisuuteen.

Säädämme nestekiertoiset järjestelmät (vesi ja glykoli) sekä tarvittaessa puhdistamme ne ja vaihdamme nesteet olosuhdeselvityksessä paljastuneiden puutteiden mukaisesti.

Kunnostus

Aikataulutamme yhdessä kiinteistömanagerin kanssa olosuhdeselvityksessä paljastuneet järjestelmäkohtaiset toimenpidetarpeet. Kriittisimpien havaintojen mukaisesti korjaamme nesteiden ja järjestelmien kunnossa havaitut puutteet. Lopuksi säädämme olosuhteisiin vaikuttavan talotekniikan optimaalisimmalle tasolle.

Säädämme nestekiertoiset järjestelmät (vesi ja glykoli) sekä tarvittaessa puhdistamme ne ja vaihdamme nesteet olosuhdeselvityksessä paljastuneiden puutteiden mukaisesti. Glykolipohjaiset pakkasnesteet regeneroidaan tuotantotiloissamme, jonka jälkeen neste voidaan laittaa uudelleen kiertoon. Palveluun kuuluu myös painejärjestelmän tasapainotusta ja energiavirtaaman optimointia sekä toimilaitteiden, kuten paisunta- ja täyttöastioiden vaihtoa. Lisäksi suoritamme ilmanvaihtokojeiden puhdistusta, nuohousta, tasapainotusta ja optimointia tarpeen mukaan. Saat kunnostustöistä järjestelmäkohtaisen loppuraportin.

Kerran vuodessa toteutettava kontrollikäynti sisältää lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon ylläpito- ja säätöpalvelua.

Kontrolli

Kerran vuodessa toteutettava kontrollikäynti sisältää lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon ylläpito- ja säätöpalvelua.

Varmistamme, että TPI Controlin prosessin läpäisseet järjestelmät toimivat suunnitelmien mukaisesti ja tukevat päivittäishuoltoa. Haastattelemme huoltoa. Seuraamme järjestelmille säätämiämme lämmönsiirron ja olosuhteiden ohjausarvoja sekä tarkistamme arvot niin, että järjestelmien kunto pysyy teknisen käyttöiän mukaisissa puitteissa. Mikäli sisäolosuhteissa on havaittu muutoksia, selvittämme neste- ja kanavistonäytteiden avulla muutosten taustalla olevat juurisyyt ja suoritamme tarvittavat kunnostustoimenpiteet. Saat lopuksi kontrollitöistämme järjestelmäkohtaisen raportin.

Hyvinvoivan kiinteistön kuusi lupausta

Asiantuntijuutemme tekee kiinteistöjen ylläpidosta hallitumpaa, taloudellisempaa ja ekologisempaa.

Kustannustehokkuus

Toimivuus

Ennakoitavuus

Parannamme tilankäyttäjien tyytyväisyyttä

Vähennämme hiilijalanjälkeäsi

Ylläpidämme kiinteistön arvoa

Lue, miten voimme auttaa