puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

Hyvinvoivan kiinteistön kuusi lupausta

Meidän asiantuntijuutemme tekee kiinteistöjen ylläpidosta hallitumpaa, taloudellisempaa ja ekologisempaa. Kun kokonaisuus on hallinnassa, kaikki osapuolet hyötyvät.

Kustannustehokkuus

Alennamme kustannuksia optimoimalla energiatehokkuutta.

Hyödyt

Omistaja

Toiminnan jatkuvuus tuo käyttökatetta ja kaikki tarvittava palvelu on saatavissa saman katon alta.

Manageri

Kiinteistöä on mahdollista johtaa mitatulla tiedolla, jolloin budjetointi on helppoa eikä yllättäviä kulueriä synny.

Kumppani

Toiminnan tehokkuus ja läpinäkyvyys sekä ongelmien ennakointi ja varautuminen, oikea tieto yhdestä paikasta.

Tilankäyttäjä

Työtehokkuus ja -viihtyvyys kasvaa, sairaspoissaolot vähenevät. Vuokrataso pysyy ja toiminta jatkuu.

Ennakoitavuus

Vähennämme huoltotarvetta oikea-aikaisilla korjausinvestoinneilla.

Hyödyt

Omistaja

Investointien tarpeen läpinäkyvyys ja oikea-aikaisuus. Ei yllätyksiä, jotka vaikuttavat vuokralaisten olosuhteisiin.

Manageri

Toiminnan suunniteltavuus ja selkeys, kiinteistön johtaminen tutkitulla ja mitatulla tiedolla.

Kumppani

Työn suunnittelu helpottuu ja näkymätön saadaan näkyväksi ja käsiteltyä PTS:n kautta.

Tilankäyttäjä

Hallitut tilamuutokset ja oman toiminnan jatkuvuus.

Toimivuus

Parannamme prosessien toimivuutta, kommunikaatiota ja läpinäkyvyyttä

Hyödyt

Omistaja

Yllättäviä riskejä ei synny ja jatkuvuus säilyy.

Manageri

Kiinteistöjohtaminen on huoletonta helppoa ja häiriötöntä tilanteen ollessa hallussa kaikilla osapuolilla.

Kumppani

Johdetaan toimintaa tiedolla ja viedään asiat maaliin saakka.

Tilankäyttäjä

Optimaaliset olosuhteet ja vuokraamisen häiriöttömyys, mukana olevien tahojen prosessien yhteissujuvuuden ansiosta.

Parannamme tilankäyttäjien tyytyväisyyttä

Parannamme tilankäyttäjien tyytyväisyyttä ja työn tuottavuutta

Hyödyt

Omistaja

Korkea vuokrausaste säilyy, eikä tule yllättäviä korjaus- tai huoltotoimenpiteitä.

Manageri

Vähemmän reklamaatioita ja työaika tehostuu.

Kumppani

Ei reklamaatioita, jolloin ennakoitavuus ja sisäinen viestintä paranee. Olosuhteet ovat kunnossa heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Tilankäyttäjä

Hyvissä sisäolosuhteissa voidaan keskittyä työn tekemiseen.

Vähennämme hiilijalanjälkeäsi

Vähennämme hiilijalanjälkeä ja alennamme energian kulutusta

Hyödyt

Omistaja

Vuokrausimago kasvaa ja tuotto säilyy tasaisena.

Manageri

Toiminnan läpinäkyvyyden ja kiertotalouden toteutumisen tuoma varmuus.

Kumppani

Raportointi ja regenerointi on kunnossa.

Tilankäyttäjä

Toimitilan käyttäjät voivat olla varmoja, että kiinteistön ylläpito hoidetaan ympäristöystävällisestä.

Ylläpidämme kiinteistösi arvoa

Asianmukainen kontrolli ylläpitää kiinteistön arvoa

Hyödyt

Omistaja

Jälleenmyyntiarvo ja korjausvelka on hallussa.

Manageri

Kiinteistön optimaalisten olosuhteiden ja terveenä pysymisen takaaminen sekä kiinteistön elinkaaren piteneminen.

Kumppani

Kiinteistön arvo säilyy.

Tilankäyttäjä

Vuokralaisen kiinteistön imago säilyy.