puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

Vastuullisuus ja eettinen toiminta

Yhteiset arvot ovat meille tärkeitä. Kaikkea toimintaamme ohjaavat luottamus, jatkuvuus, yhteisöllisyys sekä eettiset liiketoimintaperiaatteet. Olemme sitoutuneet kestäviin ja vastuullisiin toimintatapoihin, ja edellytämme niitä myös liikekumppaneiltamme. Pyrimme aina olemaan vastuullisuusasioissa asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien luottamuksen arvoisia.

Glygolin kierrättäminen

Vastuullinen kierrätys on osa TPI:n liiketoimintamallia. Me regeneroimme puhdistustoimenpiteiden yhteydessä poistettavan glykolipohjaisen pakkasnesteen ja laitamme sen uudelleen kiertoon. Patentoidun menetelmän ansiosta kiinteistön lämmönsiirtojärjestelmä voidaan puhdistaa jopa sitä pysäyttämättä, jolloin myös huoltotyö nopeutuu ja ongelmajätteen määrä vähenee. Jopa 90 % kiinteistön lämmönsiirtonesteestä voidaan käyttää uudelleen.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

Merkkinä sitoutumisestamme jatkuvaan parantamiseen rakennamme parhaillaan Ekokompassia. Pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin sekä kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin pohjautuvan Ekokompassin kriteerit nojaavat vastuullisuuteen, kestävään kehitykseen sekä ympäristön kuormituksen vähentämiseen.

Ympäristövastuu

Energiatehokkuus, ekologisuus ja elinkaariajattelu ovat koko liiketoimintaamme perusta.

Tavoitteenamme on pyrkiä vähentämään ympäristön kuormitusta sekä vaalimaan kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme. Toimimme ympäristölakien ja -säädösten mukaisesti, joten edellytämme samaa myös toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.

Pyrimme ympäristötietoisuuden lisäämiseen opastamalla yhteistyökumppaneitamme kemikaalien ympäristöystävällisessä käytössä. Myös ajantasaisen kemikaalilainsäädännön tuntemus on meille tärkeää.

Vastuullisuus on olennainen osa TPI Control Oy:n viestintää. Sekä sisäinen että sidosryhmien tai viranomaisten kanssa käytävä viestintä on avointa, läpinäkyvää ja tosiasioihin perustuvaa. Jokaisen TPI Control Oy:n työntekijän velvollisuutena on toimia omassa työssään vastuullisesti asiakkaita, työtovereita ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Läpinäkyvyys ja avoimuus

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä työympäristön turvallisuus

TPI Control Oy kunnioittaa ja tukee ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Emme hyväksy minkään henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää. Toimimme toisiamme kohtaan oikeudenmukaisesti, arvostavasti ja kunnioittavasti. Näitä periaatteita sovellamme myös yhteistyökumppaneidemme työntekijöihin sekä edustajiin.

Tarjoamme kaikille turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa toimitaan sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Olemme sitoutuneet myös jatkuvaan työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen.

Taloudellinen toimintamme tähtää jatkuvuuteen ja arvon tuottamiseen asiakkaille, henkilöstölle ja omistajille. Pyrimme hallittuun kasvuun, jatkuvaan kehitykseen ja tehokkaaseen resurssien käyttöön eettisesti vastuullisin keinoin ja yrityksemme arvojen mukaisesti.

Taloudellisuus

Luottamuksellisuus, tietoturva ja tietosuoja

Käsittelemme luottamuksellisia tietoja lainsäädännön, sopimusten ja luottamukseen perustuvan toimintatapamme edellyttämällä tavalla. Huolehdimme tietosuojasta, tietoturvasta ja tietojen luottamuksellisuudesta. Kunnioitamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme liikesalaisuuksia.

Toimimme asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa yhdessä jaettuihin arvoihin nojaten. Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti tuotteidemme ja palvelujemme laatua, yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.

Asiakkaat, tuotteet ja palvelut